Vinayaksa Raotole
Mr.Vinayaksa Raotole
President
PradipsaPawar
Mr.Pradipsa Pawar
Vice President
Prasadsa Raotole
Mr.Prasadsa Raotole
Secretary
NavinsaTikarye
Mr.Navinsa Tikarye
Khajanchi
Chandrakantsa Chaute
Mr.Chandrakantsa Chaute
Justice President
Gulabsa Rathod
Mr.Gulabsa Rathod
Justice Vice President
Vijaysa Bichave
Mr.Vijaysa Bichave
Co-secretary
Ravindrasa Raotole
Mr.Ravindrasa Raotole
Co-Khajanchi
Sanjaybhai Katve
Mr.Sanjaybhai Katve
Yuva President
Anilbhai Pakhale
Mr.Anilbhai Pakhale
Yuva Vice President
Manojbhai Danej
Mr.Manojbhai Danej
Yuva Secretary
Dipakbhai Makwane
Mr.Dipakbhai Makwane
Yuva Khajanchi
Umatai Danej
Umatai Danej
President
Vidhyavatitai Tikarye
Vidhyavatitai Tikarye
Vice-President
Vidhyatai Danej
Vidhyatai Danej
Secretary
Maltitai Raotole
Maltitai Raotole
Khajanchi
Kamalatai Pakhale
Kamalatai Pakhale
Paryatan Minister
Shalinitai Chaute
Shalinitai Chaute
Education Minister
Latatai Rathod
Latatai Rathod
Karobari Member
Shobhatai Jate
Shobhatai Jate
Karobari Member
Ritatai Kudale
Ritatai Kudale
Karobari Member
Jyotitai Pakhale
Jyotitai Pakhale
Karobari Member
Shalinitai Sutare
Shalinitai Sutare
Karobari Member
Sulochanatai Solanke
Sulochanatai Solanke
Karobari Member
Sulochanatai Solanke
Sulochanatai Solanke
Karobari Member
Ushatai Barad
Ushatai Barad
Karobari Member
Sangitatai Shete
Sangitatai Shete
Karobari Member
Artitai Rathod
Artitai Rathod
Karobari Member
Kantibhai Chaute
Mr.Kantibhai Chaute
Maji President
Hiralalsa Pakhale
Mr.Hiralalsa Pakhale
Maji President
Deepakbhai Pakhale
Mr.Deepakbhai Pakhale
Maji President